Systém MOS (Match-Orga-System) nabízí různým podskupinám následující možnosti ošetřování dat, jejich správy a výdaje

Střelci:

- Vkládání a změny kmenových dat
- Přihlášení na vyhlášený zápas s údaji divize a kategorie
- Zápis do Squadu s ještě volnými místy.
- Nahlédnout do seznamu účastníků a do Squadových seznamů

Pořadateli:
Zde rozeznáváme Matsadmin a Matschkassier, které mají následující možnosti.
Matchkassier:
 
- Přiřazení vstupních plateb jednotlivým střelcům 
- Změnit zápis střelce na status „potvrzeno“
- Na stisknutí tlačitka vygenerovat e-mailovou zprávu střelci v případě eventuálních otázek
 
Matchadmin:
Mimo všech funkcí Matchkassiera, může Matchadmin ještě provádět změny následujících dat:
 
- Změnit střelcem rezervovaný Squad na jiný Squad
- Změnit střelcovy údaje Category a Division
- Zablokování střelce tak, že Squad již nemůže být změněn.
- Změnit kmenová data střelce

Podle zadání Matchadmina ošetřujeme v součastné době ještě následující data:
- Zřízení Matche s údajem následujících dat:
   - Název Matche
   - Datum
   - AnzahStages
   - Max. účastníků
   - Startovné
   - Databáze výpisů zápasů
   - RM, MD, Stats
 
- Zřízení Stages s následujícími daty (Bude v budoucnu umožněno zřizovat Matchadminem):
   - Číslo Stage
   - Název Stage
   - Množstvíl Targetů pro třídu (Classic Paper Target, Plates, Popper, Noshoot)

- Zřízení Squadů s následujícími daty (Bude v budoucnu umožněno zřizovat Matchadminem):
Aktuálě je před Matchem možný výdej nástedujících údajů:
   - Převzetí všech dat přímo do WinMSS
   - Výdej startovních listin pro Squad a Stage v IROA pořadí startů
   - Výdej všech Scoresheets (bude – li přáno, s logem pořadatele na na každém Scoresheetu) třízeno podle Stage a Squadu v IROA pořadí
   - Novinka (květen 2009) – volitelně s kontrolním ústřižkem pro střelce – speciální perforovaný papír k tomuto účelu může být pořízen přez nás.