Het MOS (Match-Orga-System) bied voor de verschillende gebruiker groepen mogelijkheden voor dataverwerking, administratie en uitgifte:

Voor de schutter:

•    Aanmaken en wijzigen van stamgegevens.
•    Aanmelden bij een wedstrijd met vermelding van Divisie en Categorie.
•    Indelen in een squad, als er nog plaatsen vrij zijn.
•    De deelnemerslijst en squadlijsten bekijken.

Voor de organisatie:
Hier onderscheiden we een Matchadmin en een Matchkassier, die de volgende mogelijkheden hebben:
Matchkassier:

•    Toegang tot de betalingsgegevens van de schutter.
•    Schutterstatus op "Bevestigd" zetten.
•    Met Ć©Ć©n druk op de knop de schutter emailen voor eventuele vragen.

Matchadmin:

•    Extra bij alle functies, die de Matchkassier heeft, kan de Matchadmin de volgende wijzigingen aanbrengen:
•    Omzetten van een schutter in een ander squad.
•    Wijzigen van de Categorie en Divisie van een schutter.
•    Een schutter vastzetten, zodat de squadindeling niet meer gewijzigd worden kan.
•    Wijzigen van de stamgegevens.

Na opgave van de Matchadmin worden huidig nog de volgende gegevens door ons ingegeven:

•     Aanmaken van een wedstrijd met volgende gegevens:

o    Wedstrijdnaam
o    Datum
o    Aantal stages
o    Max. aantal deelnemers
o    Startgeld
o    Stagebeschrijving
o    RM, MD, Stats

•    Aanmaken van de stages met volgende gegevens (Wordt binnenkort voor Matchadmin mogelijk):

o    Stagenummer
o    Stagenaam
o    Aantal targets (Classic Paper Target, Plates, Popper, Noshoot)

•    Aanmaken van de squads met volgende gegevens: (Wordt binnenkort voor Matchadmin mogelijk):

o    Squadnummer
o    Squadnaam
o    Squadbeschrijving (v.b. op welke stage gestart word)
o    Aantal schutters per squad

Momenteel zijn voor de wedstrijd volgende uitvoeren mogelijk:

•    Overnemen van alle gegevens direct in WinMSS.
•    Uitvoer van startlijsten per squad en stage in IROA volgorde.
•    Uitvoer van alle scoresheets (indien gewenst mit organisatie logo op elke scoresheet) gesorteerd naar stage en squad in IROA volgorde.
•    Nieuw (Mei 2009) – naar keuze met controlle afscheurstrook voor de schutter – hiervoor kan bij ons speciaal geperforeerd papier besteld worden.