MOS (Match-Organisations-Systemet) ger för olika användargrupper följande funktioner för administration av match:

För skyttar:

-    Skapa och ändra skyttars profiler
-    Registrera in till valfri match genom att ange Division och Category
-    Registrera till valfri squad
-    Skriva ut deltagarlista och squadlista.

För matcharrangören:

Vi skiljer mellan matcharminstratör och matchkassör med följande möjligheter:

Matchkassör:

-    Inbetalning från skyttar.
-    Godkänna skyttar till matchen när de har betalt.

Matchadministratör:

Till ovanstående funktioner för matchkassören så finns följande funktioner:
-    Byta skyttens sqauding.
-    Låsa en skytt till en squad.
-    Ändra skyttens matchdata (category, division).
-    Lägga till en skytt i en full squad.
-    Ta bort en skytt från en match.
-    Ändra matchinfo: Max antal skyttar, inbjudning, PDF, RD, MD, Stats, typ av match, divisioner tilllåtna.
-    Ändra: Stationsnr, stationsnamn, rangenr, antal mål
-    Skapa squader: squadnr, squadnamn, squad beskrivning, antal skyttar i en squad

 

Följande ”Outputs” är möjliga:
-    Importera alla data från WinMSS.
-    Skriva ut startlistor till varje station och squad. (i IROA ordning)
-    Utskrift av score sheets (option med logo och sponsor).
-    RO helper list.
-    Payment list.
-    Skapa TAGS för WinMSS.
-    Tidstämplar för registrering, när skytt senast kan deletas, när matchen inte kan ändras, när matchen skall vara klar
-    Ladda in grafiska filer för logotyper.
-    Skicka upp WinCAB till server.
-    Skicka allt automatiskt till IPSC result area eller som PDF.