Radi by sme tento systém spravili dostupný každému: velkému ci malému klubu a organizátorovi.

Z tohoto dôvodu sme tvorbu ceny v systéme urobili závislú od základu výsky štartovného a poctu pretekárov.

  Pocet pretekárov
  Poplatok za systém v štartovnom
  do 40   zdarma
  do 60   1 štartovný poplatok
  do 100   2 štartovné poplatky
  do 200    3 štartovné poplatky
  do 300   4 štartovné poplatky
  nad 300    prosím kontaktujte nás
Taktiež by sme nadalej mali (dvaja programátori tohoto systému Guenter a Martin Friedrich )štartovné zdarma ak by sme sa chceli zúcastnit vášho preteku.
Je samozrejmostou že tieto volné štartovné miesta sú neprenosné.