Vi vill erbjuda detta system till alla matcher, små som stora.

Av detta skäl har vi valt att kostnaden styrs av antal skyttar och vad det kostar (max startavgift) enligt nedan:

  Antal startande:
  Kostnad:
  Till 50   2 startavgifter
  Till 100  

3 startavgifter

  Till 200    4 startavgifter
  Till 300   5 startavgifter
  Mer än 300    kontakta oss!
Tillägg: Vi som ingår i teamet för utveckling av programmet kan alltid starta utan kostnad.

Vilket är två personer idag, Guenter and Martin Friedrich.