Guenter und Martin Friedrich
Kirchplatz 6
95213 Münchberg

E-Mail: guenter@ipsc-dvc.org - martin@ipsc-dvc.org

Zodpovedný za obsah: Guenter Friedrich

Oznámenie o zodpovednosti:
Napriek dôkladnej kontrole obsahu nepreberáme žiadnu zodpovednost za obsah externých odkazov.
Za obsah prelinkovaných externých stránok sú výhradne zodpovední ich prevádzkovatelia.

Ochrana osobných údajov:
Prevádzkovatel tejto stránky nesprostredkúva informácie zadané strelcami tretím osobám. Všetky strelcom zadané dáta sú plne k dispozícii organizátorom pretekov,ktorí využívajú túto stránku na organizáciu pretekov.Pred registráciou prosím berte na vedomie ochranu osobných údajov, ktorú deklarujú jednotliví organizátori v ponuke daného preteku, respektíve oboznámte sa vopred s  ochranou osobných údajov u jednotlivých organizátorov.


Nepreberáme žiadnu zodpovednost za škody vzniknuté poskytnutím údajov organizátormi tretej strane.