Guenter und Martin Friedrich
Kirchplatz 6
95213 Münchberg

E-Mail: guenter@ipsc-dvc.org - martin@ipsc-dvc.org

Ansvarig för innehållet är Guenter Friedrich

Ansvarbegränsing:
Trots kontroll av innehållet så tar vi inget ansvar för innehåller av externa länkar. Innehåller i externa länkar är inte vårt ansvar.

Dataskydd:
Data om skytt kommer inte delges tredje part av de som driver detta system.
Data som skrivs in av skytt kommer att användas av matcharrangören för matchadministration.
Notera om vilka regler som respektive matcharrangör har för dess hantering av personlig information före ni använder systemet.

Vi accepterar inget skadeståndsansvar för skador som uppkommer i bruket av detta system, ni använder detta system på egen risk.